• Văn hoá công ty

VĂN HOÁ CÔNG TY

I. PHONG TRÀO THỂ THAO


 
II. SINH NHẬT CÁN BỘ NHÂN VIÊN
 
 

 
 III. GIÁNG SINH
 


 
 IV. CÔNG ĐOÀN



 


 
 V. NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 

 
 

VI. TỔNG KẾT CUỐI NĂM