Tuyển Giám đốc Trung tâm Tiếng Nhật

Điều kiện:
- Người Nhật
- Giới tính: Nam/Nữ (ưu tiên Nam)
- Độ tuổi: Từ 40 – 60 tuổi
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm công tác quản lý nói chung hoặc lĩnh vực đào tạo nói riêng

Công việc:

 1. Giảng dạy học viên 
 2. Đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của Giáo viên
 3. Các biện pháp cải thiện thái độ học tập của học viên
 4. Đào tạo Giáo viên mới (kiến thức giảng dạy và các kiến thức kỹ năng liên quan người đi làm)
 5. Và 1 số công việc hỗ trợ khác (tiếp khách Nhật, hỗ trợ chỉnh sửa lỗi Tiếng Nhật trong tài liệu …)
Chế độ:
 1. Thời gian Làm việc: thứ 2 đến thứ 7 từ 8h - 17h
(thứ 7 chỉ đi làm khi có công việc, sự kiện, họp từ 8:00 ~ 12:00 - thông thường 2 thứ 7 trong 1 tháng)
 1. Lương Gross 800 ~900$/ tháng (Tùy theo năng lực khi PV)
 2. Trợ cấp thuê nhà (tối đa 400$/ tháng)
 3. Chi phí visa cho thời gian LV tại công ty
 4. Trợ cấp cơm trưa
 5. Về Nhật 1 lần/ 1 năm công ty chi trả chi phí
 6. CP BHYT của công ty BH Việt Nam dành cho người nước ngoài
 7. Du lịch công ty 1lần/năm
Mọi thông tin chi tiết hơn trao đổi khi PV