• Nenkin lần 2

Nenkin lần 2

 
Khái niệm Lấy tiền Nenkin lần 2 là gì? Mình xin được giải thích như sau: Khi bạn lấy tiền Nenkin lần 1, cơ quan thuế đã khấu trừ 20% số tiền và phần còn lại 80% được trả cho bạn ở lần 1. Vì vậy số tiền bạn nhận lại được ở lần 1 thực chất chỉ có 80% tổng số tiền thuế bạn đóng, và bây giờ chúng ta xin lại nốt 20% đó ==> gọi là lấy Nenkin lần 2.
Nhưng có điều khác với lần 1 là ở lần 2 này bạn không thể tự làm hồ sơ lấy lại được như lần trước nữa mà phải nhờ 1 người khác đại diện cho bạn làm hồ sơ xin lại và người đó phải đang sinh sống ở Nhật. Chúng tôi là những người làm công việc đó. 

 
 Thông tin cần thiết để Lấy Nenkin lần 2::
1.     Giấy báo cấp lại tiền nenkin có 2 mảnh 
(hình dưới) ở trong phong bì thư các bạn có được khi lấy nenkin lần một. Trên đó có số tiền đã nhận được và số tiền còn lại chưa nhận được ( Bản gốc)
2.     Họ tên bạn và địa chỉ công ty và nơi ở mà bạn đã làm việc tại Nhật Bản. (Cần cả số hòm thư, hoặc photo thẻ ngoại kiều)
3.     Sổ Nenkin (Bản gốc)
4.     Hộ chiếu photo.

                                 
    Giấy báo: Liên hệ Ms.Thu
SĐT     : 0948 368 567
EMAIL : ngocthu@itm-hcmc.vn