• Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự coi trọng con người là nền tảng phát triển của ITM Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ITM Group: Với phương châm “Tất cả từ con người, tất cả vì con người”, ITM HCMC nỗ lực tạo ra một môi trường để mọi cá nhân phát huy tối đa sức mạnh năng lực của mình, tạo ra niềm hăng say làm việc và cống hiến cho xã hội. ITM HCMC coi nhân tài là cái gốc của sự phát triển bền vững và lấy việc đào tạo nhân tài làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty.
 

     
  
        -  Đoàn kết là sức mạnh của ITM HCMC : Dựa trên quan niệm “Một người bước trăm bước không bằng trăm người bước một bước”,  tuy phải trải qua bao khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, ITM HCMC luôn hướng tới và nêu cao tinh thần đồng lòng sát cánh bên nhau của tất cả các thành viên, cùng nhau chia sẻ và chung tay xây dựng một ngôi nhà ITM Group ngày càng vững mạnh.
 
       - Luôn đặt chữ tín lên trên lợi nhuận: ITM HCMC giữ chân khách hàng và giữ chân nhân tài bằng chữ tín, coi việc gây dựng và bảo vệ chữ tín như nhiệm vụ hàng đầu của mỗi một thành viên, như công việc của những người thợ xây xếp nhặt từng viên gạch để đặt nền móng ổn định cho tương lai lâu dài. 

Khẳng định trách nhiệm xã hội :
 
-    ITM HCMC luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hoàn thành đầy đủ trách nhiệm nộp thuế doanh nghiệp;
-    ITM HCMC có chương trình trích doanh thu tặng học bổng thường niên cho các sinh viên khoa Tiếng Nhật có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Đại học tại TP.HCM;
-   ITM Group là cầu nối cho nhiều dự án tài trợ từ những tổ chức từ thiện Nhật Bản cho những trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng miền trên cả nước.