• Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tòa nhà trụ sở chính:

  • Địa chỉ: 298A - 300A Nguyễn Tất Thành - P.13 - Q.4 - TP.HCM
  • Tel : +84-8-3940-1385
  • Fax: +84-8-3940-1395